Įvadas

Dėkojame, kad susidomėjote mūsų kompanija. Mes labai atsakingai saugome Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenis.


Rinksime, tvarkysime ir naudosime Jūsų asmens duomenis pagal Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (EBDAR), nacionalines duomenų apsaugos nuostatas, taikomas mūsų įmonei, ir šios Privatumo politikos turinį.


Naudodamiesi šia Privatumo politika, norėtume išsamiai informuoti, kaip ketiname naudoti Jūsų asmens duomenis, ir kokios Jums suteikiamos teisės.

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra individuali informacija apie Jūsų asmenines ar faktines aplinkybes. Tai apima visą informaciją apie Jūsų tapatybę (pvz., vardas, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas). Tuo tarpu informacija, kurios negalima susieti su Jūsų tapatybe (pvz., internetinės paslaugos vartotojų skaičius), nelaikoma asmenine informacija.


Mūsų internetinėmis paslaugomis galite naudotis neatskleisdami savo tapatybės ir nepateikdami asmens duomenų. Tačiau, norint suteikti kai kurias siūlomas paslaugas, asmeniniai Jūsų duomenys mums yra reikalingi. Duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami tik siekiant suteikti Jums galimybę naudotis šio tinklalapio paslaugomis, ypač norint pateikti informaciją pagal Jūsų užklausas.